AB’nin Yeni Direktif Taslağında Batarya Pasaportu

AB komisyonu Aralık 2020’de pil ve atık piller üzerine bir direktif önerisi sunmuştur. Bu önerinin hedefleri iç pazarın güçlendirilmesi, döngüsel ekonomiyi teşvik etmek ve pil hayat döngüsü kapsamındaki tüm aşamalarda oluşabilecek olan çevresel ve sosyal etkileri azaltmaktır. Bu inisiyatif Avrupa Yeşil Mutabakat, Döngüsel Ekonomi Aksiyon Planı ve Yeni Endüstriyel Strateji ile yakından bağlantılıdır.

Bu yeni direktif taslağı kapsamında bir batarya pasaport ekosisteminin oluşturulması planlanmak-tadır. Bu bağlamda üç tane bilgi-odaklı inovasyon sistemi kurulacaktır:

 1. Elektronik Aktarım Sistemi
 2. Batarya Pasaport Sistemi
 3. Smart Label Sistemi

Bu üç sistem batarya pasaport sistemi kapsamında birleştirilecektir ve gerekli olan bilgilerin sistemler arası koordinasyonu sağlamak içindir. AB komisyonunun yeni pil yönetmeliğinin ana hedefi pillerin uzun ömürlü ve güvenli olmasıdır. Yönetmelik ayrıca Batarya Pasaportu ve birbirine bağlı veri alanı başta olmak üzere yeni IT teknolojilerinin kullanımı, güvenli veri paylaşımı, pil pazarının şeffaflığının artması ve büyük pillerin kullanım ömürleri boyunca izlenebilirliği için önemlidir. Üreticilerin yeşil ve dijital geçişin bir parçası olarak yenilikçi ürünler ve hizmetler geliştirmelerini sağlaması hedeflenmektedir.

Performans ve Dayanıklılık Parametreleri

Yeni direktif taslağının 65’inci maddesinde batarya pasaportuna yer verilmiştir. Bu madde gereğince 1 Ocak 2026 yılından itibaren piyasaya sürülen 2 kWh’in üzerinde kapasitesi olan tüm endüstriyel ve elektrikli araçlar için geçerli olacak bir ‘batarya pasaportu’ önermektedir. Dijital ortamda online olarak erişilebilir olacak olan pasaport, her pil için pil tipi ve modelinin temel özellikleri hakkında bilgi içeren elektronik bir kayıt halinde olacaktır.

Batarya pasaportunda performans ve dayanıklılık parametreleriyle ilgili bilgiler kaydedilecek ve pilin durumundaki değişiklikleri not edilecektir. Bu kayıtlar her pil için ayrı olması gerekmektedir ve her bir pil türü ve modelinin temel özellikleri hakkında bilgi barındırması gerekmektedir. Kurulan bu sistemin veri kaynakları internet üzerinden erişebilir olması gerekmektedir.

Direktif taslağının 64. maddesinde elektronik aktarım sistemi (Electronic Exchange System) tanımlanmaktadır. AB komisyonu 1 Ocak 2026 tarihine kadar bir önceki paragrafta belirtilen pillerin bilgilerini saklamak için bu sistemi geliştirmekle yükümlüdür.

Pillerin Ömürlerini Uzatmaya Yönelik Bilgiler

Uyarı
Sembolleri

Teknik
Bilgiler

Atık Önleme
Bilgileri

Tarih
Bilgileri

Pillerin üzerinde son kullanıcıya hitaben çeşitli bilgilerin de bulunması gerekmektedir. Bu bilgiler:

Uyarı sembolleri

 • Pillerin ayrı toplanması gerektiğini gösteren uyarı sembolü
 • Kadmiyum veya civa içerdiği takdirde bunu belirten uyarı sembolleri

Pilin güvenilir kullanımı için teknik bilgiler

Atık önleme bilgileri

 • Pillerin ömürlerinin nasıl uzatılabileceğine dair bilgiler
 • Atığın nasıl önlenebileceğine dair bilgiler
 • Atıkların çevreye olan etkileri hakkında bilgiler
 • Atık toplama ve yeniden kullanım opsiyonları ile ilgili bilgiler
 • Ayrıştırma bilgileri
 • Yedek parça bilgileri
 • Güvenlik bilgileri

Tarih bilgileri

 • Pilin üretim tarihi
 • Pilin piyasaya sürüldüğü tarih

Pil Sistem Tasarım Tanımlaması

Pillerin ürün performans değerlerini gösteren bilgiler gerekmektedir. Bu bilgilerin pilin üretiminden sonraki değerleri içermesiyle birlikte, pilin kullanım ömrü süresince nasıl gelişeceğine dair de bilgiler içermesi gerekmektedir. Bunlar:

 • Değerlendirilmiş kapasite
 • Değerlendirilmiş güç
 • İç direnç
 • Round trip efficiency / gidiş-dönüş verimliliği
 • Tahmini kullanım ömrü
 • Garanti bilgileri

Bir cevap yazın